Stacks Image 134

För dig som har en funktionsnedsättning vill utbilda din hund till assistanshund såsom - servicehund, signalhund eller medicinskt alarmerande hund (T.ex. diabetes, epilepsi och narkolepsi).

Via SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet kan vår certifierad assistanshundsinstruktör Elin Dahlin hjälpa dig.

Läs mer på: www.soshund.se