Om Tassa Rätt

Tassa Rätt startades av Elin Dahlin 2007 och sedan dess har vi funnits i natursköna bostadsområdet Rosta i Örebro. Vi erbjuder hund- och ägarutbildningar i olika former samt privatträning och hjälp med problembeteende hos hund.

Hos Tassa Rätt lägger vi stor vikt vid att bygga upp ett bra samarbete och en fin kontakt mellan ägare och hund. En god relation är grunden för ett lyckat resultat, oavsett vad du vill göra med din hund. Vi tror på att lära hunden att göra rätt istället för att straffa bort allt som hunden gör fel. Detta sker genom att prioritera inlärning med hjälp av positiv förstärkning samt med hänsyn till hundens naturliga beteende.

Vår utbildning fokuserar på samspelet mellan ägare och hund där både ägarens och hundens behov kan mötas.
Mål med all utbildning är att göra en ras- och individanpassad träning för alla kursdeltagare, där era mål och önskningar blir hörda.

Utifrån vår grundläggande metodik anpassar vi alltid vårt kursupplägg efter deltagarna. För att kunna uppnå det genomförs kurserna i små grupper. Vi anser att det är viktigt att utbildningen utförs i en lugn och trivsam miljö där både hund och ägare känner sig trygga och välkomna.
Vår metodik är baserad på modern etologi och god pedagogik. På kurstillfällena är det ägarna som ska lära sig hur man ska träna hunden att utföra önskat beteende/moment. Hunden lär sig mest hemma mellan gångerna.
I samband med längre teoripass ingår det fika. Vintertid hålls alla kurser inomhus.Stacks Image 146