PROBLEMHUNDSKONSULTATION

Vad innebär en problemhundskonsultation? 
Om man som hundägare behöver hjälp att komma tillrätta med ett upplevt problembeteende hos sin hund bokas tid för en konsultation.
För att komma till rätta med problembeteende är det viktigt att finna orsaken till varför hunden beter sig som den gör. För att kunna kartlägga tänkbara grundorsaker genomförs en utförlig intervju som tar ca 2-3 timmar där problemhundskonsulten ställer en mängd olika frågor som rör hundens vardag, regler, rutiner, sysselsättning, historik, hälsa etc. 
Utifrån den information som framkommit utformas ett individuellt träningsprogram och förslag på åtgärder.
I en problemhundsutredning ingår två uppföljningstillfällen och därefter vid behov.
Hur lång tid det tar att komma tillrätta med problembeteenden är omöjligt att säga. Det beror mycket på varför hunden uppvisar beteendet, hur länge den har gjort det och om smärta eller sjukdom förekommer. Hundägarens tid, ork och eget engagemang har stor betydelse för ett gott resultat.

Kostnad: 2800 kr för intervju och två träningstillfällen, därefter bokas uppföljningstillfällen efter behov, kostnad 600 kr / timmen.

Just nu är jag fullbokad och har ingen möjlighet att ta emot fler ekipage.
 
 

Stacks Image 129
Besök oss på Facebook!